---Storage Networking--- (0)
HP (12)
BROCADE (20)
QLOGIC (9)
IBM (24)
---Wired Networking--- (0)
CISCO (62)
JUNIPER (26)
HP (42)
DELL (6)
LINKSYS (12)
INTEL (6)
FORTINET (6)
---IoT Networking--- (0)
RACKSYSTEM (29)
MULTIMODE (46)
SINGLEMODE (38)
COPPER (28)
TERMINAL (24)
---Power Networking--- (0)
NETLINK (31)
APC (20)
KASMAN (14)
CISCO (21)
---Enterprice Networking--- (0)
CISCO (74)
JUNIPER (5)
---Telco Networking--- (0)
TOOL (20)
PLC (12)
TELCO (28)
PEPLINK (4)
DRAYTEK (4)
---Wireless Networking--- (0)
RUCKUS (4)
UBIQUITI (25)
MIKROTIK (15)
CISCO (37)
MERAKI (8)0  6  4  0  3  7 

Văn phòng: No 23/477 Kim Ma Str, Hanoi, Vietnam
ĐT: 844-37711-222
Fax: 844-37711-222
Email: netsystemco@gmail.com
HOTLINE:

Sơ đồ đến NETSYSTEM., LTD
KINH DOANH
Account Manager
+84-0904787854
WhatsApp
+84-0944832222
WhatsApp
+84-0912818188

KỸ THUẬT

XEM HÀNG TRỰC TUYẾN

SẢN PHẨM > ---STORAGE NETWORKING---
Xem tiếp
SẢN PHẨM > HP

HP StorageWorks MSL4048 2 LTO-5 Ultrium 3000 8GB FC Tape Library (BL543A)
Từ 22,500
đến 315,000,000 VNĐ

HP StorageWorks MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3280 8GB FC Tape Library (BL532A)
Từ 22,500
đến 247,500,000 VNĐ

HP StorageWorks MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000 8GB FC Tape Library (BL542A)
Từ 22,500
đến 175,500,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > BROCADE

Brocade 1010
Từ 22,500
đến VNĐ

Brocade 1020
Từ 22,500
đến VNĐ

Brocade BR-815-0010
Từ 22,500
đến 29,835,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > QLOGIC

QLogic SB3810-08A8-E
Từ 22,500
đến 100,125,000 VNĐ

QLogic QLE2560-CK
Từ 22,500
đến 41,782,500 VNĐ

QLogic QLE2564-CK
Từ 22,500
đến 102,487,500 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > IBM

IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure 2072-S2C w/options
Từ 22,500
đến 130,500,000 VNĐ

IBM Storwize V3700 LFF Dual Control Enclosure 2072-L2C w/options
Từ 22,500
đến 123,750,000 VNĐ

DS3512 STORAGE SINGLE CONTROLLER 1746-A2S w/options
Từ 22,500
đến 99,000,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > ---WIRED NETWORKING---
Xem tiếp
SẢN PHẨM > CISCO

WS-C3650-24TS-E
Từ 22,500
đến 67,500,000 VNĐ

WS-C3650-24PS-S
Từ 22,500
đến 58,500,000 VNĐ

WS-C3650-24TD-S
Từ 22,500
đến 63,000,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > JUNIPER

(EX4300-48T)
Từ 22,500
đến 114,750,000 VNĐ

(EX4300-48P)
Từ 22,500
đến 119,250,000 VNĐ

(EX4300-24T)
Từ 22,500
đến 60,750,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > HP

J9639A
Từ 22,500
đến 337,500,000 VNĐ

J9574A
Từ 22,500
đến 146,250,000 VNĐ

J9727A
Từ 22,500
đến 54,000,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > DELL

TZ 205 WIRED FIREWALL W/2-YEAR
Từ 22,500
đến 24,750,000 VNĐ

TZ 215 WIRED FIREWALL W/2-YEAR
Từ 22,500
đến 27,000,000 VNĐ

TZ 215 WIRED FIREWALL W/1-YEAR
Từ 22,500
đến 24,750,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > LINKSYS

Cisco MGBLX1
Từ 22,500
đến 2,250,000 VNĐ

SRW248G4P-K9
Từ 22,500
đến 27,000,000 VNĐ

SRW224G4P-K9
Từ 22,500
đến 9,112,500 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > INTEL

Broadcom card gigabit BCM5721 PCI-E
Từ 22,500
đến 1,575,000 VNĐ

Intel card gigabit EXPI9400PF PCI-E
Từ 22,500
đến 6,750,000 VNĐ

Intel card gigabit EXPI9400PT PCI-E
Từ 22,500
đến 3,375,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > FORTINET

Fortinet FG-300C-BDL
Từ 22,500
đến 222,750,000 VNĐ

Fortinet FG-90D-BDL
Từ 22,500
đến 29,250,000 VNĐ

Fortinet FG-111C-BDL
Từ 22,500
đến 85,500,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > ---IOT NETWORKING---
Xem tiếp
SẢN PHẨM > RACKSYSTEM

Giá đỡ Tủ Rack
Từ 22,500
đến VNĐ

Ghen bán nguyệt Legrand (Nhập khẩu Pháp)
Từ 22,500
đến 1,125,000 VNĐ

Máng lưới Wire Mesh Cable Tray 100/200 (m)
Từ 337,500
đến 675,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > MULTIMODE

1-1427451-3, 2-1206138-4, 2105019-2, 2105051-3, 1671281-1
Liên hệ

1-1427450-3, 2-1206138-4, 2105019-2, 2105051-3, 1671281-1
Liên hệ

1-1427452-3, 2-1206138-4, 2105019-2, 2105051-3, 1671281-1
Liên hệ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > SINGLEMODE

Patch cord LC/UPC - LC/UPC SM 2.0 LSZH Duplex 1M
Từ 22,500
đến 63,000 VNĐ

Patch cord LC/UPC - LC/UPC SM 2.0 LSZH Duplex 2M
Từ 22,500
đến 67,500 VNĐ

Patch cord LC/UPC - LC/UPC SM 2.0 LSZH Duplex 3M
Từ 22,500
đến 78,750 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > COPPER

Krone 6451 5 9XX-10
Từ 135,000
đến 157,500 VNĐ

Krone 6451 5 9XX-30
Từ 225,000
đến 180,000 VNĐ

AMP 1859247-5
Từ 112,500
đến 157,500 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > TERMINAL

(EX3300-24P)
Từ 22,500
đến 49,500,000 VNĐ

SG92-24-AS
Từ 22,500
đến 4,162,500 VNĐ

(WS-C2960+24TC-S)
Từ 22,500
đến 9,000,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > ---POWER NETWORKING---
Xem tiếp
SẢN PHẨM > NETLINK

48V 100A SMPS Rectifier System,48v Rectifier Power System
Từ 22,500
đến VNĐ

48V 90A SMPS Rectifier System, DC Power System Rectifier
Từ 22,500
đến VNĐ

48V 60A SMPS Rectifier System,Telecom Rectifier System
Từ 22,500
đến VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > APC

AP7552
Từ 22,500
đến VNĐ

AP7850
Từ 22,500
đến VNĐ

AP7853
Từ 22,500
đến VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > KASMAN

Transformer 12VDC and 24VDC
Từ 22,500
đến VNĐ

Poe Power Supply Switch Mode 48VDC
Từ 22,500
đến VNĐ

Poe Power Supply Adapter
Từ 22,500
đến VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > CISCO

Switch WS-C3560C-8PC-S Catalyst 3560C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, IP Base
Từ 22,500
đến 31,500,000 VNĐ

Switch WS-C3560CG-8PC-S Catalyst 3560C Switch 8 GE PoE(+), 2 x Dual Uplink, IP Base
Từ 22,500
đến 33,750,000 VNĐ

Nguồn Cisco 3845 Router AC Power Supply
Từ 22,500
đến VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > ---ENTERPRICE NETWORKING---
Xem tiếp
SẢN PHẨM > CISCO

WS-X45-SUP7L-E
Từ 123,750,000
đến 269,887,500 VNĐ

PWR-C45-1300ACV
Từ 10,125,000
đến 22,387,500 VNĐ

WS-SUP32-10GE-3B
Từ 337,500,000
đến 450,000,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > JUNIPER

Juniper Networks EX 4200, 24-port 10/100/1000BaseT PoE + 600W AC PS, includes 50cm VC cable
Từ 22,500
đến 85,500,000 VNĐ

Juniper Networks EX 3200, 24-port 10/100/1000BaseT PoE + 600W AC PS
Từ 22,500
đến 47,250,000 VNĐ

Juniper Networks NS-5200 System, No SPM or MGT modules, includes Fan Tray, Dual AC power supply, 19" Rack Mount, 0 VSYS
Từ 22,500
đến 319,500,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > ---TELCO NETWORKING---
Xem tiếp
SẢN PHẨM > TOOL

Variable Optical Attenuator FHA2S01
Từ 18,000,000
đến 27,000,000 VNĐ

Visual Fault Locator FHV1A
Từ 1,800,000
đến 3,600,000 VNĐ

Optical Talk Sets OTS-4
Từ 24,750,000
đến 36,000,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > PLC

PLC Splitter Rack 1U 1*32PLC Splitter
Từ 22,500
đến VNĐ

PLC Splitter Rack 1U 1*16PLC Splitter
Từ 22,500
đến VNĐ

1*16PLC Splitter
Từ 22,500
đến VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > TELCO

Waterproof ONU 1 PONports (1.25G) ● 4 10/100M port ● 1 CATVport
Từ 22,500
đến VNĐ

Field waterproof construction, double fiber receiving, built-in1 4GE ONU and 2 EOC(7410) module,1 CATV860(1000)MHz 4X108dBuv;
Từ 22,500
đến VNĐ

2 10/100/1000M Base-T port(Auto MDI/MDIX) 2 waterproof feed-thru F type metric Cable interfaces (metric or imperial) 1 Console port
Từ 22,500
đến VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > PEPLINK

Balance 710 Multi-WAN Router
Từ 22,500
đến VNĐ

Balance 580 Multi-WAN Router
Từ 22,500
đến VNĐ

Balance 30 Multi-WAN Router
Từ 22,500
đến VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > DRAYTEK

Vigor300B Router cân bằng tải 4 WAN
Từ 22,500
đến VNĐ

Vigor3900 Router cân bằng tải 5 WAN
Từ 22,500
đến VNĐ

Vigor3200 Router cân bằng tải 4 WAN
Từ 22,500
đến VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > ---WIRELESS NETWORKING---
Xem tiếp
SẢN PHẨM > RUCKUS

Ruckus ZoneDirector 1200 - Access Point Controller
Từ 22,500
đến VNĐ

Ruckus ZoneFlex R600 - Indoor Dual-Band AC Access Point
Từ 22,500
đến VNĐ

Ruckus ZoneFlex R500 - Indoor Dual-Band AC Access Point
Từ 22,500
đến VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > UBIQUITI

UniFi AP
Từ 4,275,000
đến 5,400,000 VNĐ

UniFi AP-LR
Từ 4,500,000
đến 5,625,000 VNĐ

UniFi AP Pro
Từ 9,000,000
đến 12,375,000 VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > MIKROTIK

MikroTik RB1100AHx2
Liên hệ

Hotspot Router RB2011UiAS-IN
Liên hệ

Hotspot Router RB2011iLS-IN
Liên hệ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > CISCO

AIR-CAP3702I-K9
Từ 22,500
đến VNĐ

AIR-CAP3702E-K9
Từ 22,500
đến VNĐ

AIR-CAP1702I-K9
Từ 22,500
đến VNĐ
Xem tiếp
SẢN PHẨM > MERAKI

Cisco Meraki Wireless MR24
Liên hệ

Cisco Meraki Wireless MR62
Liên hệ

Cisco Meraki Wireless MR66
Liên hệ
Xem tiếp


Tỉ giá: 1 $ = 22,500 VNĐ
TÌM KIẾM
  Bạn đã chọn (0)
Xem giỏ hàng
Gửi đơn hàng
Xóa giỏ hàng
 
Đang online: 2
Lượt truy cập: 7,188,633
Hôm nay có: 2,097
Hôm qua có: 5,626
  Trang chủ  |  Giải pháp  |  Quy định sử dụng  |  Liên hệ